Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
OBVESTILA PREDSTAVITEV REFERENCE OSEBNA IZKAZNICA IDE SPLETNI FORUM
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
 
   
   
SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI IDE.SI IN PRAVNA OBVESTILA

Pri uporabi spletnih strani IDE.SI (v nadaljevanju nosilec),veljajo za uporabnike naslednji pogoji oz. omejitve:

1. Odgovornost za vsebino podatkov

Nosilec si ves čas prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in storitev na njegovih spletnih straneh.

Odgovornost nosilca za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabnikom nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oz. storitev na spletnih straneh nosilca, je v celoti izključena.

Nosilec neregistriranim uporabnikom ne jamči za točnost oz. ustreznost podatkov in drugih storitev na njegovih spletnih straneh.

2. Obseg uporabe in pravice intelektualne lastnine

Neregistriran uporabnik je oseba, ki brezplačno dostopa do spletnih strani nosilca.

Neregistrirani uporabniki so seznanjeni z naslednjimi dejstvi:   
   - da so znaki IDE varovani kot storitvene oz. blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini ter da predstavlja podatkovno bazo v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah,
   - da so baze v spletni strani IDE.SI - v celoti in kot posamezni deli sistema – varovane z avtorsko pravico nosilca in z drugimi predpisi (varstvo konkurence, ipd.),
   - da so posamezne enote v v spletni strani, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. avtorski članki), varovane z avtorsko pravico njihovega avtorja.

Avtorsko varstvo IDE.SI, njegovih posameznih podatkovnih baz in posameznih enot v bazah, ki so dostopne neregistriranim uporabnikom, obsega varstvo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Avtorsko varstvo med drugim pomeni, da glede podatkovnih baz neregistriran uporabnik lahko naenkrat uporablja le njihove neznatne dele (kakovostno in/ali količinsko); lahko torej prosto uporablja posamične predpise in/ali druge podatke. Za posamezne enote baz IDE.SI, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. avtorski članki), pa je uporabnikom dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oz. omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. reproduciranje v knjigi, objava na strežniku naročnika oz. uporabnika, itd) so izrecno prepovedane.

Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedana naslednja ravnanja:   
   - uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih baz (npr. reproduciranje strukture baz ali delov strukture baz, ipd.),
   - uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese nosilca (npr. uporaba čistopisov predpisov preko okvira lastnih potreb neregistriranega uporabnika, sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih baz, itd.),
   - odstranitev ali zamenjava znakov IDE, kadar se le-ti pojavljajo na posamičnih podatkih.

uporabnik nosilcu odgovarja za vso morebitno škodo, ki bi mu nastala zaradi kršitev v tem poglavju določenih obveznosti oz. omejitev.

3. Povezava na spletne strani

Povezave na spletne strani IDE.SI (v nadaljevanju: družba) so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a.
da se ne odstrani ali skrije oglasov, znaka o pridržanju avtorske pravice ali drugih obvestil na tej strani,
b.  
da se povezava na zahtevo družbe odstrani.

4. Povezave na druge strani

Spletne strani družbe lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki niso vzdrževane s strani družbe. Družba za vsebino teh strani ne odgovarja.

5. Vsebina spletnih strani

Vsebina spletnih strani družbe nima učinka pravnega nasveta.

6. Uporaba združenega pravnega informacijskega sistema

Neregistrirani uporabniki lahko dostopajo do odprtega dela spletne strani IDE.SI, pri čemer morajo pri uporabi tega sistema v celoti upoštevati relevantna določila Splošnih pogojev za uporabo vsebin na spletni strani IDE.SI.

Poslano 31 Oct 2007 od IDE
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document

NACIONALNI grozd daljinske energetike tvori skupina sorodnih podjetij, znanstvenih inštitucij in lokalnih skupnosti, ki so se povezala v aktiven, usklajen sistem...
 
Untitled Document
RAZVOJ EU IN SLOVENIJE TEMELJI NA...
…znanju in tehnologijah, ki zagotavljajo sinergijo med čistim okoljem in ekonomsko učinkovitostjo...
 
Untitled Document
 
ARTES
DANFOSS
DOMPLAN
ELTEC MULEJ
ELTRA
ENERGETIKA CELJE
ENERKON
ENERGETIKA LJUBLJANA
ENOS-ENERGETIKA
ESOTECH
KOMUNALNO PODJETJE SLOVENJ GRADEC
KOMUNALA MURSKA SOBOTA
ZAVOD IPAK
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE
MINS NO.1
MESTNA OBČINA VELENJE
PUP VELENJE
OBČINA NAZARJE
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
OBČINA ŠOŠTANJ
PETROL ENERGETIKA
ENERGETIKA NAZARJE
INŠTITUT ZA SANITARNO INŽENIRSTVO - LJUBLJANA
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO - LJUBLJANA
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA DALJINSKO ENERGETIKO
INŠTITUT- IREET
SOLVERA-LYNX
TEHNI
ENDRESS+HAUSER
SINECO
TOPLARNA HRASTNIK
TOPLOTNA OSKRBA MARIBOR
WILO
 
Untitled Document
   
 
Untitled Document
 
Domov | Navigacija | Pogoji uporabe | Email
(c) IDE 2007. Vse pravice pridržane. Izvedba: DaMix - MULTIMEDIJA
 
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document downtime