Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
OBVESTILA PREDSTAVITEV REFERENCE OSEBNA IZKAZNICA IDE SPLETNI FORUM
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
 
   
   
Iniciativna skupina TEHNOLOŠKA PLATFORMA DALJINSKA ENERGETIKA

RAZVOJ EU IN SLOVENIJE TEMELJI NA...
 
 …znanju in tehnologijah, ki zagotavljajo sinergijo med čistim okoljem in ekonomsko učinkovitostjo

 …the reality is that as research becomes more complex and more expensive, there are many research needs that can no longer be met effectively at national level alone…

 TECHNOLOGY PLATFORMS: CHAMPIONS TO LEVERAGE KNOWLEDGE FOR GROWTH

 JANEZ POTOČNIK, European Comisioneer for Science and Research


Člani iniciativne skupine:

GROZD DALJINSKE ENERGETIKE
ZAVOD DALJINSKE ENERGETIKE
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO (MVZT), DIREKTORAT ZA TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
PODJETJA (TEŠ, ACRONI, GORENJE…)

SKUPAJ RAZVIJAMO TEHNOLOŠKE PLATFORME

- Za opredelitev skupnega načrta strateških raziskav in vzpostavitev učinkovitih mehanizmov javno zasebnega partnerstva za njihovo uresničitev.
- Za razvoj projektov na področjih, ki zahtevajo povezovanje znanj in kompetenc na globalni ravni
- Za razvoj novih tehnologij na ključnih kompetencah in znanjih Slovenije
- Za proaktivno promocijo slovenskega znanja

DELUJEMO VZPOREDNO PO DVEH POTEH

1. VKLJUČEVANJE V ŽE OBSTOJEČE AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKE TEHNOLOŠKE PLATFORME
“HYDROGEN AND FUEL CELL TECHNOLOGY”
(PROF.DR.POREDOŠ)

2. INICIATIVA ZA USTANOVITEV NOVE TEHNOLOŠKE PLATFORME DALJINSKA ENERGETIKA

INICIIRANJE NOVE TEHNOLOŠKE PLATFORME
DALJINSKA ENERGETIKA
KOT OSNOVE ZA NOVO EVROPSKO TEHNOLOŠKO PLATFORMO

S SVOJIMI IZKUŠNJAMI IN ZNANJI BOMO PRISPEVALI K IZGRADNJI SMERNIC RAZVOJA DALJINSKE ENERGETIKE V EVROPI IN NASTAVITVI EVROPSKIH PROJEKTOV V OKVIRU 7.OKVIRNEGA PROGRAMA IN DRUGIH

PROMOCIJA DALJINSKE ENERGETIKE SLOVENIJE V EVROPI IN SVETU

Oblikovati UČINKOVITEJŠI EKONOMSKI model gospodarjenja z energetsko infrastrukturo

Izdelati enotne dobavne pogoje za energetsko oskrbo iz sistemov daljinskih energetik  in njihovega poslovanja

Oblikovati ENOTEN organizacijski modeli izvajanj dejavnosti daljinskih energetik v RS po EZ in NEP

Izdelati realne tarifne sisteme za trženje ENERGETSKE OSKRBE

Zagotoviti, da REALNA tržna vrednost toplotne oskrbe ne bo odvisna od posameznikov ali ožjega političnega lobija

Zagotoviti ustrezen NADZOR nad GOSPODARJENJEM IN TRŽENJEM na področjih daljinske energetike

Oblikovati REALNO in STIMULATIVNO davčno politiko ( DDV-oskrbe in DDV- energetske opreme )

PROMOCIJA DALJINSKE ENERGETIKE SLOVENIJE V EVROPI IN SVETU

Sodelovati z MG-RS in Vlado RS pri korekcijah energetske in davčne  zakonodajo  ( EZ, Zakon o DDV, Uredbe, i.t.d. )

PREPRIČANI SMO, DA BOMO Z VSEMI INCIATIVAMI PRISPEVALI K:

- povečanju vlaganj v razvoj, raziskave in tehnološki napredek
- intenziviranju networkinga na regionalni in globalni ravni in k razvoju industrijskih grozdov na področjih, ki regijam omogočajo soočanje z izzivi in priložnostmi
- identifikaciji ključnih ovir (EU, nacionalna in regionalna raven) za razvoj in pospešeno tržno uveljavljanje novih tehnologij
- koherentnosti in konsistentnosti razvojnih politik
- povečanju globalna privlačnost EU za raziskave in investicije

Poslano 31 Oct 2007 od IDE
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document

NACIONALNI grozd daljinske energetike tvori skupina sorodnih podjetij, znanstvenih inštitucij in lokalnih skupnosti, ki so se povezala v aktiven, usklajen sistem...
 
Untitled Document
RAZVOJ EU IN SLOVENIJE TEMELJI NA...
…znanju in tehnologijah, ki zagotavljajo sinergijo med čistim okoljem in ekonomsko učinkovitostjo...
 
Untitled Document
 
ARTES
DANFOSS
DOMPLAN
ELTEC MULEJ
ELTRA
ENERGETIKA CELJE
ENERKON
ENERGETIKA LJUBLJANA
ENOS-ENERGETIKA
ESOTECH
KOMUNALNO PODJETJE SLOVENJ GRADEC
KOMUNALA MURSKA SOBOTA
ZAVOD IPAK
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE
MINS NO.1
MESTNA OBČINA VELENJE
PUP VELENJE
OBČINA NAZARJE
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
OBČINA ŠOŠTANJ
PETROL ENERGETIKA
ENERGETIKA NAZARJE
INŠTITUT ZA SANITARNO INŽENIRSTVO - LJUBLJANA
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO - LJUBLJANA
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA DALJINSKO ENERGETIKO
INŠTITUT- IREET
SOLVERA-LYNX
TEHNI
ENDRESS+HAUSER
SINECO
TOPLARNA HRASTNIK
TOPLOTNA OSKRBA MARIBOR
WILO
 
Untitled Document
   
 
Untitled Document
 
Domov | Navigacija | Pogoji uporabe | Email
(c) IDE 2007. Vse pravice pridržane. Izvedba: DaMix - MULTIMEDIJA
 
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document downtime