Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
OBVESTILA PREDSTAVITEV REFERENCE OSEBNA IZKAZNICA IDE SPLETNI FORUM
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
 
   
   
VODENJE IN RAZVOJ

Spoštovani !

Poslovne cilje GROZDA DALJINSKE ENERGETIKE SLOVENIJE (GDES), TEHNOLOŠKE PLATFORME TERMOENERGETIKE SLOVENIJE- (TENTEP.SI) in INŠTITUTA ZA DALJINSKO ENERGETIKO (IDE) Velenje smo si skupno zastavili na osnovah dosedanjega že več kot 3 letnega poslovnega sodelovanja in našo skupno dogovorjeno vizijo po usklajenem delovanju med državnimi inštitucijami, lokalnimi skupnostmi, energetskimi gospodarskimi družbami, strokovnimi inštitucijami, dobavitelji energetske opreme ter storitev in vsemi porabniki storitev ter proizvodov TERMOENERGETIKE Slovenije. Že vsaj trikrat smo skupno in soglasno podprli tudi poslovno vizijo INŠTITUTA DALJINSKE ENERGETIKE Velenje o zainteresiranosti  po vključevanju naših skupnih znanj v konkretne projekte članic GDES, TENTEP.SI in ustanoviteljev IDE .

INŠTITUT ZA DALJINSKO ENERGETIKO Velenje, kot nosilna družba za razvoj GDES in TEHNOLOŠKE PLATFORME TERMOENERGETIKE SLOVENIJE-TENTEP.SI že drugo leto  usklajeno in tržno nastopa samostojno ali  preko svojih ustanoviteljev v razvojnih in tržnih projektih in referencami na naslednjih MOŽNIH PROGRAMSKO TRŽNIH PODROČIJ :

• Konkurečna izvajanja dejavnosti DE
• Načrtovanja-projektiranja naprav in sistemov DE
• Izdelovanje pred investicijskih zasnov iz področij DE
• Izdelave ali novelacije energetskih zasnov iz področij DE
• Izvedbe energetskega managementa po izdelanih energetskih zasnovah občin
• Izdelave energetskih strategij, vizij in energetskih konceptov DE
• Vodenje in izvedba investicijskih aktivnosti na področjih DE
• Izvajanja nadzora pri gradnjah ali investicijskem vzdrževanju naprav DE
• Storitveni kontrakting iz področja DE
• Razvoj in postopki patentne zaščite novih produktov iz področja DE

Vse navedene aktivnosti lahko izvajamo po sistemu projektnega in/ali konzorcijskega sodelovanja  poslovnih subjektov in preko 70 energetskih strokovnjakov združenih v GDES, TENTEP.SI in IDE !


Ključnega pomena je bilo, da smo v letih 2004, 2005, 2006 in 2007 v IDE pridobili POMEMBNE poslovne reference in, da so bili VSI NAŠI CENJENI pogodbeni naročniki naših storitev z nami zadovoljni !

Ključni poslovni partnerji ste lahko podjetja, inštitucije, občine in Ministrstva Vlade RS, ki ste že pred leti konkretno podprli ali pristopili v GDES, konzorcijski partnerji iz TEHNOLOŠKE PLATFORME TERMOENERGETIKE -TENTEP.SI in pogodbeni ustanovitelji IDE !

Na osnovah navedenega Vas prosim, da v skladu s soglasno sprejetimi sklepi: strokovnega sveta GDES in IDE, skupščin GDES,  skupščin IDE ter v skladu s sprejetim SREDNJEROČNIM poslovnim načrtom IDE aktivno in SKUPNO pristopimo k doseganju tako vsebinskih, kakor tudi finančnih ciljev GDES, TENTEP in INŠTITUTA DALJINSKE ENERGETIKE Velenje.

Vaše potrebe in cilje po storitvah, ki jih lahko ponudi IDE s povezanimi člani ter strokovnjaki GDES in TENTEP.SI si želimo uskladiti tudi s poslovnim razgovorom z Vami.

Prosimo Vas, če nam lahko na (miran.zager@institut-de.si) čim prej sporočite Vašo konkretno pripravljenost za poslovno sodelovanje z nami in Vaš predlagani termin ter lokacijo za izvedbo naše predstavitve, poslovno srečanje in poslovni razgovor o možnostih našega skupnega poslovnega sodelovanja v letu 2008 !

ŽE V NAPREJ se Vam za konstruktivno in konkretno poslovno sodelovanje najlepše zahvaljujemo!

LEP POZDRAV IN S SPOŠTOVANJEM !

Velenje, 4. december 2007             
INŠTITUT ZA DALJINSKO ENERGETIKO
              

DIREKTOR
Miran ZAGER, l.r.

Poslano 05 Dec 2007 od IDE
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document

NACIONALNI grozd daljinske energetike tvori skupina sorodnih podjetij, znanstvenih inštitucij in lokalnih skupnosti, ki so se povezala v aktiven, usklajen sistem...
 
Untitled Document
RAZVOJ EU IN SLOVENIJE TEMELJI NA...
…znanju in tehnologijah, ki zagotavljajo sinergijo med čistim okoljem in ekonomsko učinkovitostjo...
 
Untitled Document
 
ARTES
DANFOSS
DOMPLAN
ELTEC MULEJ
ELTRA
ENERGETIKA CELJE
ENERKON
ENERGETIKA LJUBLJANA
ENOS-ENERGETIKA
ESOTECH
KOMUNALNO PODJETJE SLOVENJ GRADEC
KOMUNALA MURSKA SOBOTA
ZAVOD IPAK
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE
MINS NO.1
MESTNA OBČINA VELENJE
PUP VELENJE
OBČINA NAZARJE
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
OBČINA ŠOŠTANJ
PETROL ENERGETIKA
ENERGETIKA NAZARJE
INŠTITUT ZA SANITARNO INŽENIRSTVO - LJUBLJANA
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO - LJUBLJANA
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA DALJINSKO ENERGETIKO
INŠTITUT- IREET
SOLVERA-LYNX
TEHNI
ENDRESS+HAUSER
SINECO
TOPLARNA HRASTNIK
TOPLOTNA OSKRBA MARIBOR
WILO
 
Untitled Document
   
 
Untitled Document
 
Domov | Navigacija | Pogoji uporabe | Email
(c) IDE 2007. Vse pravice pridržane. Izvedba: DaMix - MULTIMEDIJA
 
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document downtime